/ Vielse

Vielse

Kirkelig vielse

Kirkelig vielse aftales med præsten. I skal enten bo i sognet eller have tilknytning til sognet.

Aftale om tidspunktet for vielsen træffes med præsten og gerne i god tid. Præsten kontaktes igen en måneds tid før brylluppet, og en uges tid før brylluppet kommer parret til samtale med præsten.

I skal sørge for, at der foreligger en gyldig prøvelsesattest fra bopælskommunen. Den får I ved at indsende en ægteskaberklæring, der kan hentes her, til bopælskommunen. Prøvelsesattesten skal afleveres til den præst der udfører vielsen. Uden den kan vielsen ikke findes sted. Læg mærke til at prøvelsesattesten kun er gyldig i 4 måneder fra udstedelsesdatoen. Desuden skal præsten have navn og adresse på to vidner, der er tilstede ved vielsen.

Ved mødet med præsten vælger I de salmer, der skal synges ved brylluppet. Se forslag til salmer nedenfor. Der er også mulighed for at gå i kirken og gennemgå forløbet.

Ønsker I pyntning af kirken, kan I enten selv gøre det efter aftale med graveren, eller I kan bestille blomsterhandleren til det.

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Selvom man allerede er blevet gift på rådhuset, kan man godt ønske at højtideligholde sit ægteskab i kirken. Lidt forenklet kan man sige, at man i kirken får den del af en kirkelig vielse, som borgmesteren ikke kan bidrage med, nemlig Guds velsignelse.

Der kan være mange forskellige grunde til at ønske en kirkelig velsignelse af sit ægteskab. Man er altid velkommen til at tale med præsten om sine spørgsmål og tanker i den forbindelse.

Den kirkelige velsignelse har intet juridisk/borgerligt indhold. Det er derfor ikke nødvendigt med nogen prøvelsesattest. Til gengæld skal man kunne forevise en borgerlig vielsesattest.