Velkommen!

Velkommen til Haraldsted og Allindemagle kirkers hjemmeside. Her kan du finde svar på en række spørgsmål. Det kan være spørgsmål vedr. kirkens beliggenhed, ansatte, arrangementer og gudstjenester. Du kan også få svar på, hvordan du forholder dig i forbindelse med de kirkelige handlinger dåb, konfirmation, bryllup og begravelse samt i andre situationer, hvor der kan være brug for kirken.

Haraldsted kirke er sædvanligvis åben i dagtimerne i sommer halvåret tirsdag-fredag eller efter aftale.
 
Se også visionerne for kirkerne her

Kalender

Kommende begivenheder

Information

Menighedsrådsvalg Haraldsted-Allindemagle sogn 2020

 
 
I 2020 skal der være valg til menighedsrådene i Danmark - og dermed også her i Haraldsted-Allindemagle Sogn.
Til menighedsrådsvalget vælges nye menighedsråd i alle landets sogne til en periode på fire år. I 2020 skal menighedsrådene vælges på en valgforsamling, hvor kandidater opstilles og vælges. Forud for valgforsamlingen afholder menighedsrådet et orienteringsmøde. Begge møder er offentlige og alle er velkomne.
Sæt allerede kryds i kalenderen nu, så du kan være med til at sætte dit præg på Danmarks mest lokale demokrati – menighedsrådet.
 
Hvis du vil vide, hvad menighedsrådet laver, hvilke aktiviteter, der arrangeres og hvordan du kan stille op til menighedsrådsvalget, skal du møde op til orienteringsmøde 12. maj 2020 kl. 19.00 i præstegården ved Haraldsted Kirke. På dette møde bliver menighedsrådets arbejde de sidste fire år præsenteret. Derudover vil du også kunne høre om de kommende opgaver. Vi vil desuden også oplyse om, hvor mange kandidater der skal vælges, samt datoer og regler for valgforsamlingen (mødet hvor det nye menighedsråd skal vælges).
Ved at møde op til valgforsamling 15. september 2020 kl. 19.00 i sognegården, er du med til at vælge retningen for kirkens arbejde i Haraldsted-Allindemagle Sogn de kommende 4 år.
 
På valgforsamlingsmødet den 15.9. kan du stille op som kandidat til menighedsrådet eller du kan være med til at vælge, hvem der skal sidde i menighedsrådet blandt de opstillede kandidater. På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne og efterfølgende er der mulighed for debat. Valg til menighedsrådet foregår ved skriftlig afstemning mellem kandidaterne og resultatet heraf afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.
 
Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent den 29. november 2020. Du kan ved at møde op til møderne, være med til at sætte dit præg på, hvad vores fælles kirke skal de næste fire år. Hvad enten du ønsker flere aktiviteter for børn og unge, familier eller ældre, tiltag for flygtninge, drop-in dåb, koncerter eller noget helt andet. Du kan læse mere om menighedsrådsvalget på kirkeministeriets hjemmeside, ved at klikke her.
 
Du kan også følge med i, hvad vi laver i Haraldsted-Allindemagle Kirker ved at klikke rundt på vores hjemmeside.